Barend Johan (Barry) den Duijtsen

Beste Veteranen,

Ik ben de kleinzoon van Barend Johan (Barry) den Duijtsen en ik doe onderzoek naar het verzetsverleden van mijn opa en de familiegeschiedenis, waaronder zijn tijd in Nederlands-Indië. Hieronder heb ik een deel van zijn staat van dienst overgenomen, de 3 jaar dat hij in Nederlands Indië was.

Misschien heeft iemand hem gekend en/of zijn er enige foto's van hem/het regiment waar hij bij zat. Ik houd me sterk aanbevolen voor enige informatie.

Met vriendelijke groeten,

Janco Kazatzidis

STAAT VAN DIENST TEN NAME VAN:
- - - den D U IJ TS E N, Barend Johan - - -

- miv 15 april 1946 Over in onderhoud bij III-9e Regiment Infanterie te Steenwijk/Staf Compagnie
- Benoemd en aangesteld tot Reserve-Kapitein-tijdelijk bij de Staf le Infanterie
- Brigade voor de tijd dat hij ingedeeld is bij de IIe Divisie
- (K.B. d.d. 02mei46, nr. 57)
- 3 okt 1946 Uit Nederland vertrokken per ms. "Tegelberg"                                                      
- 29 okt 1946 In Nederlandsch-Indië aangekomen te Tandjong Priok
- miv 10 mrt 1947 Overgegaan bij III-9e Regiment Infanterie
- miv 16 mrt 1947 Over in onderhoud bij 4-III-9e Regiment Infanterie
- miv 7 mei 1947 Over in onderhoud bij 3-III-9e Regiment Infanterie
- miv 22 juli 1947 Over naar Kwartier Meester Generaal
- miv 01 sept 1947 Over naar de Officieren Compagnie Koninklijke Landmacht/Kwartier
- Meester Generaal
- miv 15 sept 1947 Overgeplaatst naar het Verbruiks Magazijn van Materieel te Bandung
- miv 22 sept 1947 Ingedeeld bij de Leger Materieel Dienst en geplaatst bij het Verbruiks
- Magazijn te Bandoeng
- miv 23 mrt 1948 Overgegaan bij het Verbruiks Magazijn voor Materieel en Munitie te Batavia
- miv 15 dec 1948 Overgeplaatst bij de 12" Compagnie Koninklijke Landmacht/ Kwartier Meester
- Generaal/ Algemeen Depot Materieel
- miv 15 april 1949 Benoemd en aangesteld tot Reserve-Kapitein ter nadere indeling
- (K.8. d.d. 27apr49, nr. 33)
-miv 14 juni 1949 Registratief ingedeeld bij het 1e Regiment Infanterie
- (Beschikking Ministerie van Oorlog, nr. 501)
- miv 15 okt 1949 Over naar het Subsistenten Bataljon Koninklijke Landmacht/1e Compagnie
- 30 okt 1949 Uit Indonesië vertrokken per ms. "Volendam"
- 29 nov 1949 In Nederland aangekomen te Rotterdam