Veteranen bijeenkomst in het Dordrecht Museum

Bijeenkomst voor de veteranen uit Dordrecht in het Dordrechts Museum, georganiseerd door het college van B & W in Dordrecht op 21 februari 2014.

Namens burgemeester en wethouders ontvingen alle veteranen in Dordrecht een uitnodiging voor een bijeenkomst in het Dordrechts Museum. Op een eerdere bijeenkomst in het Waterwiel in Dordrecht in 2013, was ook de burgemeester van Dordrecht, de heer drs. A.A.M. Brok aanwezig. Deze bijeenkomst liet bij de heer Brok destijds een diepe indruk achter en vormde de aanleiding tot het houden van deze veteranenmiddag.

Al lang voor aanvang van de bijeenkomst was de zaal gevuld met veteranen die deze dag niet aan zich voorbij wilden laten gaan. De burgemeester heette iedereen bij binnenkomst persoonlijk welkom, in het bijzijn van zijn wethouders.

 Met een kopje koffie of thee was iedereen al snel in gesprek met collega veteranen over allerhande zaken, die zich vooral in het verleden hadden afgespeeld.  Hierna sprak de heer Brok in een andere, daarvoor ingerichte,  zaal alle aanwezigen toe. Ook bedankte hij de vele aanwezige veteranen voor het volbrengen van hun taak in Nederlandse dienst. Voor velen een rode draad in hun verdere leven.

Na afloop van de toespraak maakte een groot aantal veteranen gebruik van de mogelijkheid een bezoek, onder begeleiding van een gids, aan het museum te brengen. De overige aanwezigen werden uitgenodigd tot het nemen van een hapje en een drankje. De middag werd afgesloten met een optreden van het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor “K.N.A”.

Al met al een zeer geslaagde middag! Namens alle aanwezigen bedanken wij Burgemeester en Wethouders en andere betrokkenen voor de organisatie van deze, voor ons veteranen belangrijke, middag.

Tevens waren generaal majoor bd Leen Noordzij en het veteranencomité Zwijndrecht aanwezig die in belangrijke mate het veteranencafé ondersteunen.

Het veteranencafé in Dordrecht is iedere 3e vrijdag van de maand in het gebouw “de Admiraal”  aan het Admiraalsplein (Wielwijk) in Dordrecht, van 14.00 tot 16.00 uur.

F.J. de Bree