Veteranenmiddag Dordrecht 2016

Woensdagmiddag 30 maart 2016 om 15.00 uur.

Ruim 100 van de circa 500 in Dordrecht wonende veteranen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van burgemeester Brok voor een veteranen bijeenkomst en zich verzameld in restaurant ‘Art & Dining’ van het Dordrechts Museum.

 

Na een informele ontvangst door de burgemeester en enkele leden van het college en de raad was het tijd voor het officiële deel in het auditorium.

In zijn gloedvolle toespraak sprak de burgemeester zijn waardering uit voor de veteranen die gediend hebben in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea maar ook voor alle veteranen die aan vredesmissies hebben deelgenomen, waar ook ter wereld van Libanon tot aan Mali. Ook benadrukte hij het belang van de Nederlandse inzet bij de nu lopende missies maar vooral voor komende missies in deze onrustige tijd.

Hierna werd door Piet van Huizen het door hemzelf geschreven gedicht “Ze zeggen....” voorgelezen. Speciaal door hem gemaakt voor zijn laatste te houden reünie.

Zelf was ik in de gelegenheid om de burgemeester en de leden van het college te bedanken en de veteranen uit te nodigen voor een bezoek aan het veteranen café in de Admiraal.

Hierna was er een voortzetting van het informele deel en de mogelijkheid om het museum te bezichtigen.

Het was weer een bijzonder geslaagde bijeenkomst.

 

Cees Walgaard