Reünie Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea veteranen

 

Reünie Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea veteranen jl. 20 september 2015 in Dordrecht. Deze reünie werd gehouden omdat het dit jaar 70 jaar geleden is, dat met de capitulatie van Japan een einde kwam aan de 2e wereldoorlog. De reünie werd georganiseerd door de heren Carel Banse van “Stichting ECDef” en Marty Picauly van “SmartPlus Resources B.V.” onder het motto “Onbereikbaar Dichtbij”.

Naast genodigden, Indië en Nieuw-Guinea veteranen en hun echtgenoten,  waren er ook een aantal studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam aanwezig. Deze studenten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het boek “Onbereikbaar Dichtbij”, waarvan op deze dag het eerste exemplaar zou worden uitgereikt. Geïnterviewden voor dit boek zijn o.a. veteranen, die regelmatig de Veteranen Cafés in Dordrecht en Zwijndrecht bezoeken.

De voorzitter van Stichting Veteranen Comité Dordrecht, de heer Cees Walgaard,  heeft speciaal voor deze dag een fotocollage samengesteld. Een aantal veteranen hebben deze foto’s tijdens hun diensttijd in Indië en Nieuw-Guinea gemaakt.

De heer Carel Banse deed na de opening van de middag eerst een inleidend verhaal over de 2e wereldoorlog. Daarna gaf hij het woord aan de Loco Burgemeester van Dordrecht, mevrouw Rinette Reynvaan-Jansen, die allereerst alle veteranen en de eregasten Lt. Gen. Ted Meines, dhr. Leen Noordzij (Voorzitter VOMI-NL), dhr. Hein Scheffer (Voorzitter Vereniging Veteranenplatform) en dhr. Frank Marcus (Directeur Veteranen Instituut) van harte welkom heette. Mevrouw Reynvaan sprak haar respect uit naar de veteranen in het algemeen. Ook haalde zij nog een persoonlijke herinnering op van een oom die in Indië had gediend.

Hierna kwam de heer Leen Noordzij aan het woord, waarin hij allereerst inging op de omstandigheden waar de 200.000 militairen in Indië en Nieuw-Guinea zijn ingezet namens het Koninkrijk der Nederlanden. Hierna ging hij in op een recent onderzoek, waarin wordt gesuggereerd dat Nederlandse militairen zich structureel zouden hebben schuldig gemaakt aan ongeoorloofde handelingen. Als voorzitter van VOMI-NL nam hij hier op duidelijke wijze afstand van.

De heer Hein Scheffer lichtte in zijn toespraak nog eens het belang van het Veteranen Platform, voor zowel de oudere als de jongere veteraan toe. Ook de heer Scheffer schonk aandacht aan de recente uitingen in de publieke opinie en pleitte voor het met “ juiste ogen” kijken naar het verleden.

Voorafgaand aan de presentatie van het boek “Onbereikbaar Dichtbij”, werd een korte film van fotograaf Glenn Siegers getoond. Deze film gaf een beeld van de inhoud van het boek.

Hierna gaf de heer Carel Banse een uiteenzetting over het tot stand komen van het boek. De aanleiding ervan was een interview van zijn kleindochter bij het Grafisch Lyceum Rotterdam. Hierin wordt de betekenis van de datum 15 augustus 1945 uiteengezet. Hierna presenteerde hij het eerste exemplaar van het boek aan Lt. Gen. B.d. Ted Meines, die op zijn leeftijd nog zonder het gebruik van een microfoon, eerst een minuut stilte vroeg om de gevallenen te gedenken. Hierna bedankte hij voor het boek. De woorden die hij hierna sprak maakte bij enkele aanwezigen zichtbaar emoties los.

Na dit officiële gedeelte kon het boek in ontvangst worden genomen door de aanwezigen. Er is veel interesse getoond voor de verhalen van de veteranen. Een prachtig boek met mooie herinneringen en veel foto’s. Chapeau voor de studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam en Wies Groeneveld. Onder haar redactie is dit allemaal tot stand gekomen.

Onder het genot van een drankje werd door iedereen gebladerd in het boek. De inhoud gaf ook veel gespreksstof. 

Om ongeveer half zes konden we ons tegoed doen aan de uitgebreide rijsttafel. Klaargemaakt door chef-kok Ben Hollaar. 

Al met al een zeer geslaagde dag waar wij, de veteranen van de Veteranencafés Dordrecht en Zwijndrecht, met plezier aan terug zullen denken.

Wij willen langs deze weg ook allen die hun steentje hebben bijgedragen aan het organiseren van deze dag hiervoor hartelijk bedanken.

 

Frans de Bree

 

Voor foto's, kijk hier.