Ontmoeting met dhr. Brok, burgemeester van Dordrecht.

Donderdag 19 februari heeft het Veteranen Comité Dordrecht een ontmoeting gehad met dhr. Brok, burgemeester van Dordrecht.

Het doel van deze ontmoeting was het voorstellen van het Veteranen Comité aan de burgemeester en onze doelstellingen kenbaar te maken.

Het bleek al snel dat de burgemeester zich de ontmoetingen met de veteranen in 2013 in het Veteranencafé en de middag in het Dordrechts Museum in 2014 goed kon herinneren, hij draagt ons een warm hart toe.  

De burgemeester wil graag dat de veteranen zich meer laten zien en een rol spelen bij de herdenkingen met b.v. een erewacht van veteranen, zowel jong als oud. Ook wil de burgemeester de jeugd meer betrekken bij de herdenkingen.

Daar dit ook één van onze doelstellingen is is er afgesproken dat het Veteranen Comité de veteranen hiervoor zal benaderen (erewacht) en ook de veteranen enthousiast zal maken voor de bezoeken aan de scholen.   

Tot slot wil de burgemeester dat de middag in het museum van 2014 navolging krijgt en heeft toegezegd in het voorjaar van 2016 weer een middag voor de veteranen te organiseren!

Het comité heeft daarna toegezegd in 2017 een Veteranendag te organiseren zodat er  ieder jaar een dag voor de veteranen in Dordrecht is.

Uiteraard hebben wij Koningsdag nog aangekaart maar daar kon hij nog niets over zeggen.

Hou hiervoor (en andere zaken) de site in de gaten.