Dank namens de veteranen

B.H. Hoitink, Inspecteur-generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen heeft een indrukwekkende bedankbrief geschreven voor de aandacht die aan 'zijn mannen en vrouwen' is besteed. Lees hier zijn hele brief en geef uw reactie.

Als Inspecteur der Veteranen is de erkenning en waardering van onze veteranen een onderwerp dat voortdurend mijn aandacht heeft. Daarbij vind ik het belangrijk dat die erkenning en waardering niet alleen vanuit de overheid wordt gegeven, maar vooral dat die in brede zin uit de Nederlandse samenleving komt.

Al langere tijd heeft u in uw dagblad blijk gegeven van positieve aandacht voor onze veteranen. Dit, maar zeker de groots vormgegeven en dagelijkse aandacht die u afgelopen december aan onze veteranen hebt besteed, heeft mij zeer verheugd. Hoogtepunt was daarbij natuurlijk het aan de veteranen opgedragen kerstconcert op 15 december in Den Haag en de televisie-uitzending op Eerste Kerstdag.

Met die aandacht hebt u een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid van veteranen en hun verhalen bij de Nederlandse bevolking. Onlosmakelijk daarmee verbonden hebt u Daarmee hebt u ook bijgedragen aan de erkenning en waardering voor onze veteranen en voor hun bijdrage aan onze vrede en veiligheid.

Met deze brief wil ik u hartelijk danken voor uw positieve bijdrage en voor uw belangstelling voor de Nederlandse veteranen. Ik weet zeker dat ik met deze dankzegging ook spreek namens het grootste deel van de veteranen.

Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

tevens Inspecteur der Veteranen

B.H. Hoitink MSc

Luitenant-generaal

 

Bron: Telegraaf