“Onthullingen rond Rawah Gedeh”

Van Fokke H. Dijkstra ontvingen wij onderstaand schrijven:

 

Gedachtig de uitspraak van Willem de Zwijger: “ Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden”, heb ik een website gemaakt waarin ik mijn ervaring heb samengevat over de Rawah Gedeh actie van mijn bataljon - 3-9 R.I.-   op 9 December 1947. Door te klikken op :  www.rawahgedeh-feiten.nl , kunt u dit lezen. Met opzet heb ik de naam Rawah Gedeh met h’s, geschreven en niet Rawagede zonder de h’s. Zo heeft de kampong nooit geheten.  Na dat de kampong tot een Nationaal Monument werd gemaakt, dank zij de gift van € 800.000.-.  van het Nederlandse Ministerie van Ontwikkelingszaken, waarvan Minister Koenders de leiding had, is de kampong omgedoopt tot Bondosari.

 

Dat is gedaan omdat Rawah Gedeh voor de oorlog al een beladen naam was. De kampong stond op Java bekend als een verzamelplaats van smokkelaars en als schuilplaats van rampokkers. In 1946 /47, vóór de 1 ste Politionele actie, hield de Daroel Islam er zich al schuil en leverde er felle strijd met het Republikeinse leger, de TRI.  Deze Daroel Islam zouden wij nu Djihadisten noemen. Toen werden ze de aangeduid met Hezbollah. De tegenstelling tussen deze Hezbollah en de Republikeinen was groot.  Deze informatie kreeg ik in 1948 van de oud bestuursambtenaar, de ass. Wedana, Soeria Adilaga. Hij was een kenner van het gebied.  Ik had in mijn functie als man van de inlichtingendienst nauw contact met hem.

F.H.Dijkstra ( oud Dpl. sergeant Inl. Dienst 3-9 R.I.)

Sneek