Dank namens de veteranen

B.H. Hoitink, Inspecteur-generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen heeft een indrukwekkende bedankbrief geschreven voor de aandacht die aan 'zijn mannen en vrouwen' is besteed. Lees hier zijn hele brief en geef uw reactie.

Als Inspecteur der Veteranen is de erkenning en waardering van onze veteranen een onderwerp dat voortdurend mijn aandacht heeft. Daarbij vind ik het belangrijk dat die erkenning en waardering niet alleen vanuit de overheid wordt gegeven, maar vooral dat die in brede zin uit de Nederlandse samenleving komt.

Veteranen bijeenkomst in het Dordrecht Museum

Bijeenkomst voor de veteranen uit Dordrecht in het Dordrechts Museum, georganiseerd door het college van B & W in Dordrecht op 21 februari 2014.

Namens burgemeester en wethouders ontvingen alle veteranen in Dordrecht een uitnodiging voor een bijeenkomst in het Dordrechts Museum. Op een eerdere bijeenkomst in het Waterwiel in Dordrecht in 2013, was ook de burgemeester van Dordrecht, de heer drs. A.A.M. Brok aanwezig. Deze bijeenkomst liet bij de heer Brok destijds een diepe indruk achter en vormde de aanleiding tot het houden van deze veteranenmiddag.

Al lang voor aanvang van de bijeenkomst was de zaal gevuld met veteranen die deze dag niet aan zich voorbij wilden laten gaan. De burgemeester heette iedereen bij binnenkomst persoonlijk welkom, in het bijzijn van zijn wethouders.