Terugblik Koningsdag

Terugblik op Koningsdag 2015

Een dag om nooit meer te vergeten!

Na het bekend worden van het officiële programma voor de Koningsdag nieuwe stijl leek het erop dat er voor de veteranen geen inbreng nodig was.

Tot circa 14 dagen voor Koningsdag de vraag kwam of wij 120 veteranen konden leveren. Daar wij niet over een adreslijst beschikken van alle Drechtstreek veteranen en de Gemeente Dordrecht hier niet op korte termijn in kon voorzien werd het geheel afgeblazen.

Ontmoeting met dhr. Brok, burgemeester van Dordrecht.

Donderdag 19 februari heeft het Veteranen Comité Dordrecht een ontmoeting gehad met dhr. Brok, burgemeester van Dordrecht.

Het doel van deze ontmoeting was het voorstellen van het Veteranen Comité aan de burgemeester en onze doelstellingen kenbaar te maken.

Het bleek al snel dat de burgemeester zich de ontmoetingen met de veteranen in 2013 in het Veteranencafé en de middag in het Dordrechts Museum in 2014 goed kon herinneren, hij draagt ons een warm hart toe.